Företag

Ny kartteknik kom med ett nytt sätt att leda och styra verksamheten på!

Inom säkerhetssektorn har man länge försökt lösa problemet hur man kan dela all realtid kartmaterial för professionellt bruk ut  till alla och snabbt bilda en gemensam situationsbild för olika aktörer. Det Finska företaget Mapitare Oy har utvecklat en helt ny offline vektor kartteknik, som möjliggör ett snabbt sätt att bli en del av en ögonblicksbild, samt leda och styra verksamheten under extrema förhållanden.

Mapitare Oy är ett nytt Finskt företag som har över 15 års erfarenhet av säkerhetsmyndigheternas operativa situationsbilder och fält ledningssystem. Vårt företag erbjuder fullständiga kart- och lokaliseringstjänster och kundspecifika kommunikations-, kartdata- och gränssnitt tjänster samt lägesbild- och ledningssystem som består av dessa.

Företaget har utvecklat en helt ny vektor kartteknik, som kan användas oberoende av utrustningen och miljön (Microsoft Windows, Linux,

Mac OS X, Android och iOS). Tekniken gör de möjligt att på en gång ladda ner hela Finlands, Sveriges, Norges och Rysslands mest exakta kartdata på mobilen eller surfplattan utan skal gränser. Karttekniken säkrar ett pålitligt och snabbt utnyttjande av kartdatan i extrema förhållanden, eftersom kartorna vid användning ej behöver laddas ner via internet.

Vår kartteknik ger en utmärkt grund för operativa situationsbilder- och ledningssystemen. Eftersom det inte finns behov att ladda ner kartdata i den operativa verksamheten, så lämnas 100% av telekommunikationen till meddelandetjänster och lokaliseringstjänster. Vid lokalisering i realtid är dataöverföringen väldigt liten jämfört med nedladdning av kartor. Lokaliserings tjänsten fungerar även när du inte kan upprätta telefonanslutning på grund av dålig nätverk. Vår nya kartteknik möjliggör även det, att ad hoc kan i krävande terrängförhållanden bilda en lägesbildcentral, som man lätt kan ansluta människor till från flera olika länder.

Petri Särkisaari, CEO
Mapitare Ltd.

Följ oss på!
Web: https://mapitare.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/Mapitare
Twitter: https://twitter.com/mapitare
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r6ZroHzUNU4