Mapitare Ltd är ett Finskt företag som har över 15 års erfarenhet av säkerhetsmyndigheternas operativa situationsbilder och fält ledningssystem. Vårt företag erbjuder fullständiga kart- och lokaliseringstjänster och kundspecifika kommunikations-, kartdata- och gränssnitt tjänster samt lägesbild- och ledningssystem som består av dessa.

Du kan gratis kolla in våra produkter och bekanta dig med dem till exempel på Android och Applestore.