Selskap

Ny kartteknologi kom med en ny måte å lede og administrere operasjonene på!

I sikkerhetssektoren har man lenge prøvd å løse problemet med hvordan man kan dele alle kartmaterialer i realtid beregnet på yrkesbruk ut til alle og raskt danne et felles situasjonsbilde til de forskjellige aktørene. Den finske bedriften Mapitare Oy har utviklet en ny offline vektorkartteknologi, som gjør det mulig å koble seg raskt inn som en del av situasjonsbildet, samt lede og administrere operasjoner under ekstreme forhold.

Mapitare Oy er en ung finsk kartteknologibedrift, som har over 15 års erfaring innenfor sikkerhetsmyndighetenes operative situasjonsbilde- og feltledelsessystemer. Bedriften vår tilbyr komplette kart- og lokaliseringstjenester samt skreddersydde kommunikasjons-, kartteknologi- og grensesnittjenester samt situasjonsbilde- og ledelsessystemer sammensatt av disse.

Bedriften har utviklet en helt ny vektorkartteknologi, som kan benyttes uavhengig av utstyr og omgivelsene (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Android og iOS). Teknologien gjør det mulig å laste ned alle de mest nøyeaktige kartressursene over f.eks. Finland, Sverige, Norge og Russland på telefonen eller tabletten på én gang uten målestokkbegrensninger. Kartteknologien gjør at man kan benytte kartressursene raskt i selv ekstreme situasjoner, for man trenger ikke å laste ned kartene via internett når man skal bruke dem.

Kartteknologien vår danner et enestående grunnlag for operative situasjonsbilde- og ledelsessystemer. Dataforbindelsen står 100 % til rådighet for kommunikasjons og lokaliseringstjenester, for man trenger ikke å laste ned kartressurser under operative tiltak. Dataoverføringen ved lokalisering i realtid er svært liten sammenlignet med nedlastning av kart. Lokaliseringstjenesten fungerer til og med når man ikke kan opprette telefonforbindelse på grunn av dårlige nettverksforhold. Den nye kartteknologien vår gjør det også mulig at man ad hoc under krevende terrengforhold kan danne en situasjonsbildesentral, som man lett kan koble personer til fra flere forskjellige land.

Petri Särkisaari, CEO
Mapitare Ltd.

Følg oss også!
Web: https://mapitare.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/Mapitare
Twitter: https://twitter.com/mapitare
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r6ZroHzUNU4