Företag  • MAPITARE är ett ungt företag med över tio års erfarenhet av GIS och CAD applikationers utveckling och effektivt och modernt nyttjande av olika dataprocesser. Vår styrka är djup kunskap av national GIS- databasprogram och process kunnighet, att kostnadseffektivt producera sammansatta kart- och GIS produkter från olika källor.

    Företaget har utvecklat en helt ny vektor kartteknik, som kan användas oberoende av utrustningen och miljön (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Android och iOS). Tekniken gör de möjligt att på en gång ladda ner hela Finlands, Sveriges, Norges och Rysslands mest exakta kartdata på mobilen eller surfplattan utan skal gränser. Karttekniken säkrar ett pålitligt och snabbt utnyttjande av kartdatan i extrema förhållanden, eftersom kartorna vid användning ej behöver laddas ner via internet.

    Vår kartteknik ger en utmärkt grund för operativa situationsbilder- och ledningssystemen. Eftersom det inte finns behov att ladda ner kartdata i den operativa verksamheten, så lämnas 100% av telekommunikationen till meddelandetjänster och lokaliseringstjänster. Vid lokalisering i realtid är dataöverföringen väldigt liten jämfört med nedladdning av kartor. Lokaliserings tjänsten fungerar även när du inte kan upprätta telefonanslutning på grund av dålig nätverk. Vår nya kartteknik möjliggör även det, att ad hoc kan i krävande terrängförhållanden bilda en lägesbildcentral, som man lätt kan ansluta människor till från flera olika länder.

  • Kundservice: Vi svarar snabbt på önskemål från kunderna. Våra produkter kan också levereras till olika kordinatsystem, ändra på framställningstekniken och vid behov producerar vi applikationer till kundernas eget bruk.