Vi erbjuder uppdaterade offline vector kartprodukter av hög kvalitet, till den nya generationens MAPITARE applikationer. Våra produkter innehåller uppdaterad information från flera olika myndighetskällor. Du kan ladda ner kartor som omfattar hela Finland till exempel din mobil och är därefter inte längre beroende av att vara uppkopplad. Du kan på ett smidigt sätt göra plats-sökningar, mäta avstånd samt spara punkter och rutter. Våra produkter är användarvänliga och pålitliga även till krävande arbetsuppgifter.

Du kan gratis kolla in våra produkter och bekanta dig med dem till exempel på Android och Applestore.

Välkomna att använda uppdaterade GIS tjänster!